แบบจำลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
A Proposed E-Learning Distance Education Model For Regional Universities in Northeast Thailand

: ชื่อผู้วิจัย นายสุรเชต น้อยฤทธิ์
: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2552
: 687

logo onec
`

แบบจำลองการจัดการศึกษาทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือA Proposed E-Learning Distance Education Model For Regional Universities in Northeast Thailand is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.