สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติรายเดือน

เดือน/ปี Visit Site
01/2018 36,674
02/2018 39,585
03/2018 30,765
04/2018 17,365
05/2018 33,887

หมายเหตุ
Visit Site คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์