สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติรายเดือน

เดือน/ปี Visit Site
01/2017 3,881
02/2017 4,499
03/2017 5,249
04/2017 4,486

หมายเหตุ
Visit Site คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์