สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติรายเดือน

เดือน/ปี Visit Site
01/2019 1,465
01/2019 1,364
01/2019 362
01/2019 50
01/2019 951
01/2019 1,057
01/2019 1,064
01/2019 921
01/2019 941
01/2019 861
01/2019 886
01/2019 904

หมายเหตุ
Visit Site คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์