สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติรายเดือน

เดือน/ปี Visit Site
01/2018 36,674
02/2018 39,585
03/2018 30,765
04/2018 17,365
05/2018 43,617
06/2018 1,606
06/2018 1,571
06/2018 1,565
06/2018 1,670
06/2018 1,604
06/2018 1,713
06/2018 1,577

หมายเหตุ
Visit Site คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์