สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สถิติรายเดือน

เดือน/ปี Visit Site
01/2017 3,881
02/2017 4,499
03/2017 5,249
04/2017 4,640
05/2017 14,768
06/2017 41,380
07/2017 38,931
08/2017 33,431
09/2017 23,297
10/2017 62,517
11/2017 42,907

หมายเหตุ
Visit Site คือ จำนวน click ที่หน้าเว็บไซต์