หน้าหลัก > ติดต่อเรา
ติดต่อเรา

แผนที่ตั้งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อ :     สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา อาคาร 1 ชั้น 3
                  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                  99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์  :    0 2668 7123 ต่อ 1315 , 1330 , 1344
โทรสาร    :    0 2243 0084

Email      :    oecdata1317@gmail.com