ผลงานวิจัย

นายนิรันดร์ สุโพธิ์ - thaied

Current Record: นายนิรันดร์ สุโพธิ์

นายนิรันดร์ สุโพธิ์

Click to minimize this section Details

ยอมรับเงื่อนไข 1
ลำดับที่ 8723
ชื่อผลงานวิจัย ความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานในโรงเรียนศิลาลาดวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อผู้วิจัย นายนิรันดร์ สุโพธิ์
ชื่อผู้วิจัย(Eng) Mr.Nirun Supho
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ
การศึกษา ปริญญาโท
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนศิลาลาดวิทยา อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 33160
ปี 2552
ไฟล์แนบ(1) เปิด
Powered by Dataface
(c) 2005-2007 All rights reserved