ผลการค้นหาพบจำนวน 13 รายการ
อุดมการณ์และกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่
: ชื่อเรื่อง อุดมการณ์และกระบวนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในจังหวัดเชียงใหม่

: ชื่อผู้วิจัย ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2553
: 35
รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
: ชื่อเรื่อง รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

: ชื่อผู้วิจัย ดร.ชนิดา ทองมณโฑ

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: อื่นๆ
: ปี 2552
: 0