ผลการค้นหาพบจำนวน 12 รายการ
Electronic Chalk สื่อนวัตกรรมเคียงข้างครู
: ชื่อเรื่อง Electronic Chalk สื่อนวัตกรรมเคียงข้างครู

: ชื่อผู้วิจัย นายปราโมทย์ ศรีดี

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2552
: 22
การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา
: ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา

: ชื่อผู้วิจัย ศักดิ์สิทธิ์ วัชรารัตน์

: ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
: เทคโนโลยีการศึกษา
: ปี 2552
: 223